ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Home Page วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาทคู่มือนักศึกษา 2565

http://km.pmvc.ac.th/files/20140001_2205170774124.pdf

งานครูที่ปรึกษา

ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

rms2012-smooth.png
rms2012-smooth-manual.png

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ไฟล์ประกอบการอบรม

สถิติเยี่ยมชม

70323